Oferta

Projekty ogrodów

– projekty nawierzchni i małej architektury
– wskazania dot. ukształtowanie terenu i zagospodarowania wód opadowych
– nawodnienia terenu i ogrody deszczowe
– projekty szaty roślinnej

Prace dla przestrzeni publicznych

– projekty zieleńców i skwerów
– zieleń na terenach mieszkaniowych
– zieleń przy obiektach użyteczności publicznej
– inwentaryzacje dendrologiczne
– łąki kwietne

Nadzory i doradztwo

– nadzory nad realizacją ogrodów i terenów zieleni
– konsultacje w zakresie pielęgnacji oraz ochrony roślin
– pomoc w wyborze roślin w szkółkach